Başakşehir Çocuk Diş Polikliniği

İstanbul Başakşehir Çocuk Diş Polikliniği :

Günümüzde giderek yaygınlaşan batı tarzı abur cuburların çocuklar arasında tüketimi sonucu çocuklarda diş kaynaklı sorunlarda artış görülmektedir. Çocuklarda diş çürüğü gibi sorunlara erken müdahalede bulunmaması çocuklarda daha ileri boyutta sorunlara yol açabilir.

Çocuğunuzun diş sağlığı için erken müdahale önemli bir yer tutmaktadır. İstanbul Başakşehir pedodonti kliniğine çocuğunuzu düzenli olarak getirebilirsiniz. Böylece çocuğunuzun diş sağlığı düzenli olarak takip edilmiş olur. Her hangi bir problem varsa da bu problemin ilerlemeden tespit edilmesini ve probleme erken müdahale edilmesi sağlanır.

İstanbul Başakşehir’de bulunan Mavera Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ne düzenli olarak çocuğunuzu getirerek çocuğunuzun diş sağlığını korumak ve diş çürükleri gibi sorunlarına çözüm bulabilirsiniz.

Pedodonti Nedir?

Pedodonti kelimesinin anlamına girmeden önce bilinmesi gereken bir kavram vardır. Bu kavram da ‘süt dişleri’ dir. Süt dişleri, doğumdan sonra 6. ayda çıkmaya başlar ve çocuk yaklaşık olarak 2,5 yaşında geldiğinde tamamlanır. Bir çocukta 20 adet süt dişi bulunur. Çocukluk çağında çıkan bu dişler daimi dişlere göre yapısal ve fiziksel bazı farklılıkları vardır. Süt dişlerinin daimi dişlerden en önemli farklılığı çürümeye ve aşınmaya karşı daha dayanıksız olmalarıdır. Bu yüzden çocukluk dönemde çocuklarda süt dişlerinin çürümesi durumu ile çok karşılaşılmaktadır.  Süt dişleri de daimi dişlerle aynı fonksiyonu görmektedir. Süt dişleri çocuğun çiğneme ve konuşma gibi önemli fonksiyonları yerine getirmesini sağlar.

Pedodonti ile bağlantılı olan süt dişleri kavramını öğrendikten sonra bu kelimenin anlamına bakabiliriz. Pedodonti ‘Çocuk Diş Hekimliği’ anlamına gelen latince kökenli bir kelimedir. Bu alandaki çalışmalar 0 ile 12 yaşları arasındaki çocukların süt dişleri ve daimi dişlerinin koruyucu tedavisi ile ilgilidir.  Çocukların diş sağlığı ve tedavisi ile ilgilenen uzman kişiye de ‘pedodontist’ denir. Pedodontist, herhangi bir üniversitenin Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olmuş ve Pedodonti Ana Bilim Dalında uzmanlık almış kişilerdir.

Pedodonti Kapsamında Neler Vardır?

Pedodonti genel kapsamıyla 0-12 yaş aralığındaki çocukların diş sağlığı, diş sağlığının korunması ve gerekirse diş tedavilerinin uygulanmasını içerir.

Bir pedodontistin çalışma kapsamına giren uygulamalar şunlardır;

·       Her çocuğa özel spesifik muayeneler ile çocuktaki çürük risk grubunu belirler. Böylece her çocuğa özel koruyucu tedavi programları düzenler ve bu programın uygulanmasını sağlar.

·       Çürük, çarpık diş, kalıtımsal diş rahatsızlıkları gibi sorunları tespit eder. Bu sorunlara özel aileye tedavi önerir ve bu tedavinin uygulanması konusunda aileyi bilgilendirir ve teşvik eder. Ailenin onayı olursa planlanan bu tedaviyi uygular.

·       Çocuğun diş sağlığı konusunda aileyi ve çocuğu eğitir. Diş sağlığını korumak amaçlı çocukta yeterli ve dengeli bir beslenme alışkanlığının oluşmasını sağlar. Bu konuda ailenin de eğitilmesini sağlar.

·       Çocuklardaki süt ve daimi dişlere gerekirse dolgu, kanal tedavisi, ampütasyon gibi tedavi edici uygulamalar yapar.

·       Çocuğun diş ve çene gelişimini düzenli olarak takip eder. Anormallik durumunda yapılması gereken müdahaleler konusunda aileyi bilgilendirir.